Vloženo: 27.11.2019
Datum události:
09.12.2019

Č L E N S K Á S CHŮZ E

Vážení členové bytového družstva,
v pondělí 9. prosince 2019 v 17.00 hod. se bude konat v bytě pana Veselého členská schůze.
Na programu jednání bude:

1. Zpráva o činnosti představenstva a členů družstva od poslední členské schůze
2. Předložení a schválení výroční zprávy a účetní závěrky za rok 2018
3. Stav v oblasti revizí
4. Návrh na činnost představenstva družstva do
dalšího období

Předem děkujeme za Vaši účast.
V Praze dne 21. listopadu 2019

Vloženo: 10.11.2021
Datum události:
24.11.2021

ČLENSKÁ SCHŮZE

Dne 24.11.2021 v 17 hodin se bude konat členská schůze BD v bytě Hervertových.
Na programu jednání bude:

1. Zpráva o činnosti představenstva a členů družstva od poslední členské schůze
2. Předložení a schválení výroční zprávy a účetní závěrky za rok 2019 a 2020
3. Stav v oblasti revizí
4. Návrh na činnost představenstva družstva do dalšího období

Vezměte si prosím na schůzi respirátor.

Předem děkujeme za Vaši účast.
V Praze dne 8. listopadu 2021

Za představenstvo BD

Vloženo: 02.12.2018

ČLENSKÁ SCHŮZE

Vážení členové bytového družstva,
v pondělí 10. prosince 2018 v 17.00 hod. se bude konat v bytě paní Novákové členská schůze.
Na programu jednání bude:

1. Zpráva o činnosti představenstva a členů družstva od poslední členské schůze
2. Předložení a schválení výroční zprávy a účetní závěrky za rok 2017
3. Stav v oblasti revizí
4. Volba nového představenstva družstva
5. Návrh na činnost představenstva družstva do
dalšího období

Vloženo: 20.10.2017

Č L E N S K Á S CH Ů Z E

Vážení členové družstva,
V pondělí 20. listopadu 2017 v 17.00 hod. se bude konat v bytě manželů Demlových členská schůze.
Na programu jednání bude:

1. Zpráva o činnosti představenstva a členů družstva od poslední členské schůze
2. Předložení a schválení výroční zprávy a účetní závěrky za rok 2016
3. Stav v oblasti revizí
4. Informace o možnostech zhotovení nové vodovodní přípojky
5. Návrh na činnost představenstva družstva do dalšího období

Vloženo: 22.10.2015

Datum události:
3.listopadu 2015

Č L E N S K Á S CH Ů Z E

Vážení členové družstva,
dne 3.listopadu 2015 v 18.00 hod. se bude konat v bytě manželů Demlových členská schůze.

Na programu jednání bude:

1. Zpráva o činnosti představenstva a členů družstva od poslední členské schůze
2. Předložení a schválení výroční zprávy a účetní závěrky za rok 2014
3. Stav v oblasti revizí
4. Návrh na činnost představenstva družstva do dalšího období

Předem děkujeme za Vaši účast.
V Praze dne 20. října 2015

Vloženo: 03.09.2014
Datum události:
18.09.2014

Č L E N S K Á S CH Ů Z E

Vážení členové družstva,
dne 18. září 2014 v 18.00 hod. se bude konat v bytě manželů Demlových členská schůze. Účast všech členů družstva nutná !!
Na programu jednání bude:

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687