Informační deska

Členská schůze 2015

Datum události:
3.listopadu 2015

Č L E N S K Á S CH Ů Z E

Vážení členové družstva,
dne 3.listopadu 2015 v 18.00 hod. se bude konat v bytě manželů Demlových členská schůze.

Na programu jednání bude:

1. Zpráva o činnosti představenstva a členů družstva od poslední členské schůze
2. Předložení a schválení výroční zprávy a účetní závěrky za rok 2014
3. Stav v oblasti revizí
4. Návrh na činnost představenstva družstva do dalšího období

Předem děkujeme za Vaši účast.
V Praze dne 20. října 2015

……………………………….
Za představenstvo
předseda: Miroslav DEML
místopředseda: Ing. Martin FRANĚK

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687