Informační deska

Členská schůze 2017

Č L E N S K Á S CH Ů Z E

Vážení členové družstva,
V pondělí 20. listopadu 2017 v 17.00 hod. se bude konat v bytě manželů Demlových členská schůze.
Na programu jednání bude:

1. Zpráva o činnosti představenstva a členů družstva od poslední členské schůze
2. Předložení a schválení výroční zprávy a účetní závěrky za rok 2016
3. Stav v oblasti revizí
4. Informace o možnostech zhotovení nové vodovodní přípojky
5. Návrh na činnost představenstva družstva do dalšího období

Vzhledem k projednávaným skutečnostem je účast členů nutná.
Předem děkujeme za Vaši účast.

V Praze dne 20. října 2017

…………………………………….
Za představenstvo

předseda: Miroslav DEML
místopředseda: Ing. Martin FRANĚK

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687