Informační deska

Členská schůze BD - 10.prosince 2018

ČLENSKÁ SCHŮZE

Vážení členové bytového družstva,
v pondělí 10. prosince 2018 v 17.00 hod. se bude konat v bytě paní Novákové členská schůze.
Na programu jednání bude:

1. Zpráva o činnosti představenstva a členů družstva od poslední členské schůze
2. Předložení a schválení výroční zprávy a účetní závěrky za rok 2017
3. Stav v oblasti revizí
4. Volba nového představenstva družstva
5. Návrh na činnost představenstva družstva do
dalšího období

Vzhledem k projednávaným skutečnostem je účast členů nutná.
Předem děkujeme za Vaši účast.
V Praze dne 1. prosince 2018
…………………
za představenstvo
předseda: Miroslav DEML
místopředseda: Ing. Martin FRANĚK

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687