Informační deska

Členská schůze BD - 9.prosince 2019

Datum události: 

09.12.2019

Č L E N S K Á S CHŮZ E

Vážení členové bytového družstva,
v pondělí 9. prosince 2019 v 17.00 hod. se bude konat v bytě pana Veselého členská schůze.
Na programu jednání bude:

1. Zpráva o činnosti představenstva a členů družstva od poslední členské schůze
2. Předložení a schválení výroční zprávy a účetní závěrky za rok 2018
3. Stav v oblasti revizí
4. Návrh na činnost představenstva družstva do
dalšího období

Předem děkujeme za Vaši účast.
V Praze dne 21. listopadu 2019

Za představenstvo BD
předseda: Miroslav DEML
místopředseda: Ing. Martin FRANĚK
člen představenstva: Michal VESELÝ

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687