Informační deska

Členská schůze 2021

Datum události: 

24.11.2021

ČLENSKÁ SCHŮZE

Dne 24.11.2021 v 17 hodin se bude konat členská schůze BD v bytě Hervertových.
Na programu jednání bude:

1. Zpráva o činnosti představenstva a členů družstva od poslední členské schůze
2. Předložení a schválení výroční zprávy a účetní závěrky za rok 2019 a 2020
3. Stav v oblasti revizí
4. Návrh na činnost představenstva družstva do dalšího období

Vezměte si prosím na schůzi respirátor.

Předem děkujeme za Vaši účast.
V Praze dne 8. listopadu 2021

Za představenstvo BD

předseda: Miroslav DEML

místopředseda: Ing. Martin FRANĚK

člen představenstva: Michal VESELÝ

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687