Informační deska

Členská schůze 2014

Datum události: 

18.09.2014

Č L E N S K Á S CH Ů Z E

Vážení členové družstva,
dne 18. září 2014 v 18.00 hod. se bude konat v bytě manželů Demlových členská schůze. Účast všech členů družstva nutná !!
Na programu jednání bude:

1. Schvalování nových stanov BD dle požadavků nového OZ za účasti notářky.
2. Zpráva o činnosti představenstva a členů družstva od poslední členské schůze
3. Volba představenstva BD
4. Předložení a schválení výroční zprávy a účetní závěrky za rok 2013
5. Stav v oblasti revizí
6. Návrh na činnost představenstva družstva do
dalšího období

Předem děkujeme za Vaši účast.
V Praze dne 5. července 2014
…………………………………….
Za představenstvo
předseda: Miroslav DEML
místopředseda: Ing. Martin FRANĚK

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687